Skulptūra

 

 

ŽEMAITIJA. AKMENĖS RAJONO SKULPTŪRA. I dalis

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

„Pieta“. Akmenė „Pieta“. Šemetaičių kaimas 
„Pieta“. Šemetaičių kaimo kapinės „Marija su Kūdikiu“. 
Šemetaičių kaimo kapinės
„Švč. Marija Maloningoji“. 
Kruopių kaimo koplytėlės skulptūra
Angelai.
Klykolių kaimas.
Fot. 1961 m.
„Kristaus Krikštas“ („Šv. Jonas 
Krikštytojas“). Akmenė
„Šv. Florijonas“. Kruopių kaimo 
koplytėlės skulptūra
Laiminantis Kristus.
Šemetaičių kaimas.
Fot. 1961 m.


II dalis
    III dalis

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine