Skulptūra

 

 

ŽEMAITIJA. 
KRETINGOS RAJONO SENOJI LIAUDIES SKULPTŪRA. 

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

Skausmingoji Dievo motina. 
Impilties kaimo Alkos kalnas

Šv. Jonas Nepomukas. 
Impilties kaimo Alkos kalnas

Kartenos kapinės

Nasrėnų kaimo koplytėlės skulptūra
Angelas. Nasrėnų kaimo 
koplytėlės skulptūra
„Šv. Agota“.
Salantų kapinės.
Fot. 1964 m.
Archangelo skulptūra.
Laukžemės bažnyčia.
Fot. 1963 m.
„Švč. Mergelė Marija Nekalto Prasidėjimo“.
Laukžemės bažnyčia.
Fot. 1963 m.
Šventosios skulptūros fragmentas.
Fot. 1971 m.

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine