Skulptūra

  

 

KLAIPĖDOS RAJONO SENOJI LIAUDIES SKULPTŪRA. IV dalis

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

Nukryžiuotas Kristus.
Veiviržėnų bažnyčia.
Fot. 1965 m.
Šventosios skulptūra.
Andriejavo bažnyčia.
Fot. 1965 m.
Nukryžiuotas Kristus.
Andriejavo bažnyčia.
Fot. 1965 m.
Angelas.
Judrėnų kaimo koplytstulpio fragmentas.
Fot. 1965 m.
Kenčiantis Kristus.
Judrėnų koplystulpio fragmentas.
Fot. 1965 m.
Kenčiantis Kristus.
Andriejavo bažnyčia.
Fot 1965 m.


I dalis 
  II dalis   III dalis
 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine