Skulptūra

  

 

KLAIPĖDOS RAJONO SENOJI LIAUDIES SKULPTŪRA. III dalis

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

Šventojo skulptūra. 
Gargždų kapinės
Nazarietis. Gargždų kapinės
Šv. Jonas Nepomukas. 
Gargždų kapinės
Nekalto Prasidėjimo Švč. Mergelė 
Marija. Gargždų kapinės
Marija Sopulingoji. Gargždų kapinės Nežinomos šventosios skulptūra. 
Gargždų kapinės
Nekalto Prasidėjimo Švč. Mergelė 
Marija.
Gargždų kapinės
Švč. Marija Maloningoji. 
Gargždų kapinės

  
I dalis   
II dalis   IV dalis
 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine