Skulptūra

 

 

KLAIPĖDOS RAJONO SENOJI LIAUDIES SKULPTŪRA. II dalis

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

Šv. Jonas Nepomukas. Kumantų 
kaimo kapinės. Fot. 1966 m.

Nežinoma šventoji. Kidulių kaimo 
kapinės. Fot. 1966 m.
Šv. Jonas Krikštytojas. Ruigių kaimas
Šv. Jurgis. Suvaičių kaimas Šv. Florijonas. Suvaičių kaimas
Marija Sopulingoji. Suvaičių kaimas Šv. Rokas. Upitėnų kaimas
Švč. Marija Maloningoji.
 Veiviržėnų kaimas
Šv. Barbora (?).  Veiviržėnų
 kaimas. Fot. 1965 m.
Šv. Barbora. Veiviržėnai Švč. Marija Maloningoji. Vainotiškių 
kaimo kapinės. Fot. 1965 m.
Švč. Marija Maloningoji. 
Upitėnų kaimas
Šv. Jonas Nepomukas.
Upitėnų kaimas

 

I dalis   III dalis   IV dalis

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine