Skulptūra

  

 

KLAIPĖDOS RAJONO SENOJI LIAUDIES SKULPTŪRA. I dalis

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

Šv. Rokas. Andriejavo bažnyčia  Šv. Rokas. Andriejavo bažnyčios  
skulptūrėlės fragmentas
Šv. Rokas. Andriejavo bažnyčia  Šv. Veronika (?). Andriejavo bažnyčia 
Šv. Jonas Nepomukas. 
Brožių kaimas 
Šv. Rokas. Brožių kaimas
Marija Sopulingoji. 
Daukšaičių kaimo kapinės
Pieta. Gargždų kapinės

 
II dalis    III dalis   IV dalis
 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine