Skulptūra

   

 

JONIŠKIO RAJONŲ SENOJI LIAUDIES SKULPTŪRA

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

„Nukryžiuotasis“. Joniškio r. Juodeikių kaimas. Fot. 1965 m. „Nukryžiuotasis“. Joniškis. 
Fot. 1965 m.

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine