Liaudies menininkai

 

GYVOJI KULTŪROS TRADICIJA

VLADO STUMBRO (PLATELIAI, PLUNGĖS RAJONAS) 
MEDŽIO DROŽYBA. II dalis

Nuotraukos iš Vlado Stumbro fotoarchyvo

„Švč. Mergelė Marija Maloningoji“
Stogastulpis su skulptūra 
„Švč. Mergelė Marija su Kūdikiu“
Stogastulpis sodyboje
Paminklas šventoriuje Memorialinis paminklas

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine