Liaudies menininkai

 

VINCO SVIRSKIO KRYŽIAI 

Nuotraukos iš nacionalinio LDM Adomo Varno rinkinio 

Kryžius su horeljefu „Nekaltai Pradėtoji Švč. Mergelė Marija“ 
(ūkininko Pacevičiaus sodyba, Pakruoščio k., Surviliškio vlsč., 
Kėdainių apskr.). Fot. 1924. LDM A. Varno rinkinys, LF 373
Kryžius su horeljefu „Nekaltai Pradėtoji Švč. 
Mergelė Marija (Plaktinių kaimo pakraštys, (Josvainių vlsč., Kėdainių apskr.). Fot. 1924 m. 
LDM A. Varno rinkinys, LF 745
Kryžius su horeljefu „Nekaltai Pradėtoji Švč. 
Mergelė Marija“ (ūkininko Pacevičiaus sodyba, Pakruoščio k., Surviliškio valsč., Kėdainių apskr.).  Fot. 1924 m. LDM A. Varno rinkinys, LF 719
Kryžius, Apvaizdos Akis su angelų galvučių 
bareljefu (ūkininko Antano Zigmanto sodyba, 
Graužių k., Josvainių vlsč., Kėdainių apskr.). 
Fot. 1924 m.. LDM A. Varno rinkinys, 
B. Buračo (?) nuotr, LF 752
Kryžius su horeljefu „Dievo Motina“ (Surviliškio apyl.,  Kėdainių apskr.). Fot. 1924 m. LDM 
A. Varno rinkinys, B. Buračo nuotrauka (?), LF 726
Koplytstulpis (Vinco Gegžnos sodyba, Okainių k., Kėdainių vlsč., Kėdainių apskr.). Liaudies 
skulptorius V. Svirskis (?). Kairėje – „Šv. Jonas krikštytojas“, dešinėje – „Nukryžiuotasis“.  
Fot. 1927 m. LDM A. Varno rinkinys, LF 1946
Koplytstulpis. (Vinco Gegžnos sodyba, Okainių k., Kėdainių vlsč., Kėdainių apskr.). Liaudies skulptorius V. Svirskis (?). Kairėje – „Šv. Jonas Krikštytojas“, dešinėje – „Nukryžiuotasis“.  Fot. 1927 m. 
LDM A. Varno rinkinys, LF 1947

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine