Liaudies menininkai

 

ANTANO SOROKOS KŪRYBOS PAVYZDŽIAI. II dalis

Antanas Soroka. Gyvenimas ir kūryba

Kryžiai
Nukryžiuotasis Kryžius Nekalto Prasidėjimo Švč. Mergelė Marija
Kryžius Nukryžiuotasis  Koplytstulpis su Nukryžiuotuoju

 

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine