Liaudies menininkai

 

JONAS KNIŪKŠTA

Jonas Kniūkšta - XIX ir XX amžiaus sandūros (mirė 1935 m.), liaudies meistras. Gyveno Kurmaičių kaime (netoli Kretingos). Savo apylinkės bažnyčiai ir kaimo gyventojams jis drožė šventųjų skulptūrėles. Jo kūrinėliai panašūs į Kretingos apylinkėse kūrusio J. Paulausko darbus. Šio meistro įtaka ypač jaučiama apvaliose Jono Kniūkštos skulptūrėlių veidų formose, kūno proporcijose. Dvi Jono Kniūkštos skulptūrėlės - Marija ir Kristus - yra išlikusios Kurmaičių kaimo koplytėlėje. Liaudies menininko išdrožtų moterų veidai apvalūs, šiek tiek „nusaldinti“ šypsenos, bereikšmiai. Tokia ir Kurmaičių kolytėlės Marija. Liemuo ištęstas, ties pečiais durtos rankos ištiestos žemyn, kojos basos. Jono Kniūkštos originalumą pabrėžia skulptūrą papildantys didžiuliai spinduliai, kurie, pritvirtinti prie pečių nugaros pusėje, supantys visą figūrą.

Literatūra:
1. Zita Žemaitytė. Senoji Žemaitijos liaudies skulptūra ir jos meistrai // Dailėtyra. -Vilnius, 1981

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine