Liaudies menininkai

 ssss

 

Virtuali paroda 
„JONO ČEKNIO STOGASTULPIAI, 
KOPLYTSTULPIAI, ANTKAPINIAI PAMINKLAI“ 

 

Antkapinis paminklas ant V. Čeknytės 
kapo. Kupiškio miesto kapinės
Antkapinis paminklas ant A. Petrulienės 
kapo. Kupiškio miesto kapinės
Buvusioje Jono Čeknio sodyboje
 (Pajuoslės plentas 8, Panevėžys)
Tamošiūnų namo kieme, 
Pajuostės kaimas, Panevėžio rajonas
Buvusioje J. Čeknio sodyboje, 
Pajuostės plentas 8, Panevėžys
Antkapinis paminklas ant 
Julės Pajarskaitės-Čeknienės kapo. 
Šimonių kapinės, Kupiškio rajonas
Antkapinis paminklas ant Pajarskų šeimos 
kapo. Šimonių kapinės, Kupiškio rajonas
Antkapinis paminklas, skirtas
Marijonai Čeknienei (m. 1916 m.). 
Šimonių kapinės, Kupiškio rajonas
Antkapinis paminklas ant B. Uldukytės kapo.
Šimonių kapinės, Kupiškio rajonas
Skulptūra Staniūnų ansamblyje, 
Panevėžio rajonas
 

Jonas Čeknys (biografija, medžio skulptūros):

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine