Kryžiai

 

 

GYVOJI TRADICIJA

ŽEMAITIJOS BAŽNYČIŲ IR KOPLYČIŲ K R Y Ž I A I

Jono Danausko, Danutės Mukienės nuotraukos

 

Skaudvilės bažnyčia. 
Jono Danausko nuotr. Fot. 1999 m.
Alsėdžių bažnyčia. 
Jono Danausko nuotr. Fot. 1999 m.

Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus kelio koplyčia. Danutės Mukienės nuotr. 
Fot. 2000 m.

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine