Koplytėlės, stogastulpiai ir koplytstulpiai

 

 

TAURAGĖS RAJONO KOPLYTĖLĖS, STOGASTULPIAI
IR KOPLYTSTULPIAI. I dalis

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

Būdvyčių kaimas Būdvyčių kaimas. 
Fotografuota 1966 m.
Aukštupio kaimas. 
Fotografuota 1966 m.
Gaurės kapinės
Gaurės kaimas Būdvyčių kaimas
Aukštupio kaimas. 
Fotografuota 1966 m.
Aukštupio kaimo kapinės. 
Fotografuota 1966 m.
Devinakių kaimas. 
Fotografuota 1966 m.
Užvarnių kaimas. 
Fotografuota 1966 m.
Mažonių kaimo kapinės. 
Fotografuota 1966 m.
Natiškių kaimas. 
Fotografuota 1966 m.
Prišmantų kaimas.
Fotografuota 1966 m.
Anteglionių kaimas. 
Fotografuota 1966 m.
Aukštupio kaimas Mišeikių kaimas. 
Fotografuota 1966 m.
II dalis

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine