Kryžiai

 

VIRTUALI PARODA „NIDOS KAPINIŲ KRIKŠTAI“. II dalis

Iliustracijos ir piešiniai iš dailininko Rimto Tarabildos archyvo 

Autentiškas Nidos kapinaičių krikštas. Fotografuotas ir pieštas 1959 m. 
Dailininkas Rimtas Tarabilda
Autentiškas Nidos kapinaičių krikštas. Fotografuotas ir pieštas 1959 m. 
Dailininkas Rimtas Tarabilda
Autentiškas Nidos kapinaičių krikštas. Fotografuotas ir pieštas 1959 m. 
Dailininkas Rimtas Tarabilda
Autentiškas Nidos kapinaičių krikštas. Pieštas 1959 m. Rekonstrukcija 2001 m.
Dailininkas Rimtas Tarabilda
Vėlės“. Dailininkė Vija Tarabildienė „Vienas iš dviejų parodos „Krikštai mene“, veikusios 2001 m. lapkričio 9 - gruodžio 2 dienomis Klaipėdos parodų rūmuose, akcentų, sukomponuotas trikampiame fone, puoštas Baltijos jūros akmenėliu. Kompozicijos autorius Romualdas Čarna. Nuotrauka Rimto Tarabildos
„Kurėnas“ (iš ciklo „Baltieji krikštai“). Dailininkas Rimtas Tarabilda. 2001 m. Temp., koliažas, 70x50. Autoriaus nuosavybė „Amuletas“ (iš ciklo „Baltieji krikštai“). Dailininkas Rimtas Tarabilda. 2001 m. Temp., koliažas, 70x50. Autoriaus nuosavybė
Dailininko Eduardo Jonušo 1975 m. atkurti Nidos kapinių krikštai. 
Fotografuota 1977 m. Nuotraukos Rimto Tarabildos
Vienas iš trijų paskutiniųjų autentiškų Nidos kapinių krikštų. Fotografuota 
1959 m. Nuotrauka Rimto Tarabildos
Nidos kapinės. 
Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

 

I dalis

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine