Kryžiai

 

VIRTUALI PARODA „NIDOS KAPINIŲ KRIKŠTAI“. I dalis

Iliustracijos ir piešiniai iš dailininko Rimto Tarabildos archyvo 

 
Dailininko Eduardo Jonušo 1975 m. atkurti Nidos kapinių krikštai. Fotografuota 1977 m. 
Nuotraukos Rimto Tarabildos
Dailininko Eduardo Jonušo 1975 m. atkurti Nidos kapinių krikštai. Fotografuota 1977 m. 
Nuotraukos Rimto Tarabildos
Dailininko Eduardo Jonušo 1975 m. atkurtas Nidos kapinių krikštas. Fotografuota 1977 m. 
Nuotraukos Rimto Tarabildos
Trys paskutinieji autentiški 
Nidos kapinių krikštai. 
1959 m. fotografavo ir piešė Rimtas Tarabilda
Dailininko Eduardo Jonušo 
1975 m. atkurtas Nidos kapinių krikštas. Fotografuota 1977 m. Nuotrauka Rimto Tarabildos
Dailininko Eduardo Jonušo 
1975 m. atkurtas Nidos kapinių krikštas. Fotografuota 1977 m. Nuotrauka Rimto Tarabildos
Dailininko Eduardo Jonušo 
1975 m. atkurtas Nidos kapinių krikštas. Fotografuota 1977 m. Nuotrauka Rimto Tarabildos

 

Autentiškas krikštas iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus (Klaipėda) parodos „Krikštai mene“, veikusios 2001 m.. Fotografuota 2001 m. 
Nuotrauka Rimto Tarabildos
Dailininko Eduardo Jonušo 
1975 m. atkurti Nidos kapinių krikštai. Fotografuota 1977 m. Nuotrauka Rimto Tarabildos

 

II dalis

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine