Kryžiai

 

 

ŠILUTĖS RAJONO KRYŽIAI. I dalis

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

Degučių kapinės. Fot. 1966 m. Kintų apylinkės. Fot. 1966 m.
Žemaičių Naumiesčio bažnyčios 
šventoriaus kryžius. Fotografuota 1966 m.
Žemaičių Naumiesčio bažnyčios 
šventoriaus kryžius. Fotografuota 1966 m. 
Gubrių kaimas. Fot. 1966 m. Drevernos kaimo kapinės. 
Fot. 1966 m.
(?) Zasičių kapinių vartai. Fot. 1966 m.
 

II dalis   III dalis  

 

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine