Kryžiai

 

 

ŠAKIŲ RAJONO KRYŽIAI. IV dalis

Nuotraukos iš leidinio „Žymiausi Zanavykų krašto mažosios architektūros paminklai“
(Žymiausi Zanavykų krašto mažosios architektūros paminklai. Sudarytojas V. Dėdynas. Šakiai, Judex, 2003)

Kryžius naujosiose Barzdų kapinėse, Buktiškių kaime. 1998 m. Meistras tautodailininkas Z. Sederevičius

Stogastulpiai „12 apaštalų“. 2001 m. Meistras V. Jackūnas

Memorialas Griškabūdyje, skirtas kankiniams. 1989 m. Kryžiaus autorius A. Staugaitis

Griškabūdžio kapinės

Bliuviškių kaimo kryžius su koplytėle. Kryžių pastatė Antanas Gustainis-Damelis 1935 m. Meistas P. Jucaitis. 2001 m. kryžių restauravo tautodailininkas S. Kudirka

Kryžius Paluobių bažnyčios šventoriuje „Misijai atminti“. Pastatytas ir pašventintas 1925 m. nežinomo misionieriaus. 2001 m. kryžių restauravo tautodailininkas N. Valentukonis

Kryžius Degutinės kaime. 1936 m.  Užrašas „10 metų savo veikimui prisiminti. Urvinių kaimo pavasario kuopelė. 1936.V.17“ Kryžių padarė J. Kriaučiūnas, pastatymą organizavo pavasarininkas J. Blazgys

Šv. Onos koplytstulpis Sutkų kaimo kapinėse. 1968 m. 2001 m. dingusią šv. Onos skulptūrėlę išdrožė tautodailininkas G. Jėčys. Koplytstulpį restauravo tautodailininkas V. Paukštys

Šv. Roko kryžius su trimis koplytėlėmis Sutkų kaimo kapinėse. 1968 m. Šventųjų skulptūrėles išdrožė skulptoriaus V. Grybo mokinys P. Mikutaitis (1890-1988) iš Jurbarko. Kryžių padarė B. Sinkevičius iš Patašių kaimo. 2001 m. kryžių restauravo ir išdrožė dingusią šv. Roko skulptūrėlę tautodailininkas G. Jėčys

Koplytėlė Ilguvos kapinėse. 2002 m. koplytėlę restauravo tautodailininkas S. Kudirka

Koplytėlė Ilguvos kapinėse

Kryžius Lekėčių kaime

Kryžius Lekėčių bažnyčios šventoriuje

Kryžius Lekėčių bažnyčios šventoriuje. Užrašas „Atmink Sibiro tremtinius“ 1994 m.

Kryžius Lekėčių bažnyčios šventoriuje. Užrašas „ATA kun. Jonas Bučinskas 1913.X.28-2000.XII.26. Viešpatie Jėzau, dėkoju, kad leidai numirti prie tavo altoriaus“

Skulptūra kompozicija „Angelas meldžiasi“ Lekėčiuose. 1999 m. Meistras Z. Sederevičius


I dalis   II dalis   III dalis  V dalis
 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine