Kryžiai

 

 

ŠAKIŲ RAJONO KRYŽIAI. III dalis

Nuotraukos iš leidinio „Žymiausi Zanavykų krašto mažosios architektūros paminklai“
(Žymiausi Zanavykų krašto mažosios architektūros paminklai. Sudarytojas V. Dėdynas. Šakiai, Judex, 2003)

Koplytėlė Stumbriškių kaimo koplyčios šventoriuje
Kryžius Keturnaujienos kaime. 1990 m. Meistras V. Cikana
Stogastulpis Sintautų bažnyčios šventoriuje, skirtas kunigui A. Tatarei. 1979 m. Meistras V. Duoba
Kryžius Veršių kaime, K. Miliškos sodyboje. 1994 m. Meistras K. Miliška
Stogastulpis Slavikų bažnyčios šventoriuje. 1987 m. Meistras J. Palubinskas
Kryžius Slavikų kaime. Pastatytas 1928 m. Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečiui pažymėti. Atstatytas 1989 m. Užrašas „Laikmink, Viešpatie, atgimusią Lietuvą“
Kryžius Žvirgždaičių kaime. Pastatytas šalia Pijaus Rūgio sodybos 1973 m. šeimininko lėšomis. Meistras J. Kreivaitis
Skulptūrinė kompozicija Tupikų kaime, buvusioje vyskupo J. Staugaičio tėviškėje. 1994 m. Meistras V. Cikana.
Kryžius Žvirgždaičių kaime. 1992 m. Meistras tautodailininkas V. Cikana. Prieš 2-ąjį pasaulinį karą čia stovėjo pavasarininkų kryžius
Kryžius Karčrūdės kaime, skirtas žuvusiam „Tauro“ apygardos partizanų vadui Aleksandrui Grybinui (slapyvardžiu Faustas) atminti

I dalis   II dalis   IV dalis   V dalis
 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine