Kryžiai

 

 

ŠAKIŲ RAJONO KRYŽIAI. I dalis

Nuotraukos iš leidinio „Žymiausi Zanavykų krašto mažosios architektūros paminklai“
(Žymiausi Zanavykų krašto mažosios architektūros paminklai. Sudarytojas V. Dėdynas. Šakiai, Judex, 2003)

Barzdų kaimo kryžius, skirtas Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės 10-mečiui pažymėti. 1928 m. Meistras P. Tamašauskas

Stogastulpis Barzdų bažnyčios šventoriuje. 20 a. 4 dešimtmetis. Meistras P. Tamašauskas
Kryžius Gelgaudiškio bažnyčios šventoriuje. 1989 m. Užrašas „Apsaugos, Aukščiausias, mūs mylimą šalį“ 
Kryžius Gelgaudiškio miestalyje prie apvažiavimo. 1930 m. Atstatytas 1989 m. Meistras A. Murauskas
Kryžius Šimkų kaime. 1943 m. Atstatytas 1993 m. Meistras B. A. Babravičius
Stogastulpis prie žuvusių partizanų kapų Gelgaudiškyje. 1992 m. Meistras Z. Sederavičius.
Kryžius Griškabūdžio bažnyčios šventoriuje. 1989 m. Meistras T. Puskunigis
Stogastulpis prie Paluobių klebonijos. 1992 m. Meistras V. Jackūnas
Stogastulpiai prie Paluobių bažnyčios vartų. Archangelai Rapolas ir Gabrielius. 1995 m. Meistras V. Jackūnas
Koplytėlė prie Paluobių bažnyčios

II dalis   III dalis   IV dalis   V dalis
 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine