Kryžiai

 

RASEINIŲ KRAŠTO KRYŽIŲ DEKORAS

Viktoras Vitkus

Liaudies meistrų sukurtus mažosios architektūros paminklus buvo mėginta tipizuoti J. Basanavičiaus, V. Šukevičiaus, M. Brenšteino, J. Perkovskio, P. Galaunės ir kt. darbuose (1, 111). Tačiau jų sudarytos paminklų tipų lentelės dažnai nepilnos, neapima visos Lietuvos.
Manoma, kad dekoro elementų pilnesnį grupavimą pateikė P. Galaunė. Apie kryžių gausą Raseinių krašte jau nemažai rašyta spaudoje. Dar XX a. pradžioje vietos gyventojai prie kelio Raseiniai-Šiluva pastatė daug ornamentuotų kryžių. Ant kai kurių iš jų buvo šventųjų skulptūrėlės (2). Panašiai būta ir kitose seniūnijose. Kryžiai buvo apgaubti augalų aureole. (3). Keletą tokių didžiųjų kryžių Raseinių apskrityje yra nufotografavęs A. Varnas. Manoma, kad jie statyti ne anksčiau kaip 1882-1897 metais. Ne išimtis ir Kalnujų apylinkių kryžiai. Išliko tik vienas ir tas pats sparčiai nyksta - bėra tik kryžmos spindulių ir stiebo dekoro elementų fragmentai, pagal kuriuos galima spręsti, jog kryžių buvo padaręs nagingas meistras. Kryžius stovi kelio Raseiniai-Šilinė devintame kilometre, netoli Šaltuonos upelio.

1, 2, 3 pav.

4, 5, 6, 7 pav.

8, 9, 10 pav.

11, 12, 13, 14, 15 pav.

Mažosios architektūros gausą Lietuvoje pastebi ir užsieniečiai. Vokietė B. Witke yra nurodžiusi, kad 1951 metų pavasarį Paškaičiuose (greičiau Poškaičiuose - aut. p.) prie Betygalos pastatytas puošnus kryžius, ornamentuotas, su stogeliu, angelų galvutėmis, o koplytėlės viduje stovėjo Dievo Motinos su kūdikėliu Jėzumi skulptūrėlė. Kryžius aptvertas gražia medine tvorele. Į jo pašventinimą susirinko didelė minia žmonių, kurie giedojo ir meldėsi. (4, 30-31). Kryžius išliko iki šiol, tačiau jis pasviręs, netekęs daugelio dekoro elementų.
Būta Raseinių krašte nemažai ir čia jau retų vadinamųjų dvigubų šv. Benedikto kryžių. Šiuo metu tokio tipo kryžių yra du. Vienas - Tautos kryžius - atstatytas Betygalos miestelio aikštėje, o kitas stovi Nemakščių kapinėse, prie Tabučių dvaro savininkų Mockų kapo. Pastarasis gausiai puoštas. Kryžiaus viršutinės kryžmos spindulio (pieš. 5) pavyzdžio nėra P. Galaunės kryžių spindulių lentelėje ( 3; 128-129). Kitas spindulio pavyzdys taip pat nėra tiksliai atkartotas minėtoje lentelėje (pieš. 7). Tik trečiojo spindulio pavyzdys (pieš. 6) pažymėtas M. Brenšteino XIV lentelėje (3 tipo, pieš. 6). Gausiai dekoruotas ir kryžiaus stiebas (pieš. 1, 3-4). Išsiskiria vienas dekoro elementas (pieš. 3), kuris netelpa į jokią standartizaciją. Stiebe yra ir ikonografiniai simboliai: kirvis (alebarda), replės, kopėčios. Daktaras Jonas Grinius (4; 5) teigia: „Dvigubų ir trigubų kryžių daugiausiai buvo statoma Rytų Žemaitijoje (nuo Jurbarko-Tauragės iki Dubysos aukštupio)“. Šiai teritorijai ir priskiriamas Nemakščių kapinių kryžius. Antras tokio tipo kryžius yra Betygalos aikštėje. Jo kryžmų spindulių (pieš. 20, 22) pavyzdžiai taip pat anksčiau nefiksuoti. Daugiau metalinių kryžių puošybai būdingas stiebo dekoras (pieš. 23).
K. Čerbulėnas yra pažymėjęs (pieš. 1; 119), kad liaudies paminkluose naudojami abstrakcinių linijų (pieš. 39-40), stilizuoti gamtos formų motyvai (pieš. 1, 4-7, 10-11, 22, 25), visatos kūnų (pieš. 26) bei krikščioniškosios ikonografijos simboliai (pieš. 14, 36). Geometrinė ornamentika komponuojama koplytėlių puošyboje (pieš. 18, 21, 24). Gausu spiralės, lenktų S motyvų elementų (pieš. 19, 33-34). Kartais kryžių koplytėlės puošiamos skardos stogeliu ar apvadu, panaudojant geometrinį ornamentą (pieš. 41).
Augalinėje ornamentikoje vyrauja tulpės (pieš. 7, 13, 15, 16, 25, 30, 37, 38), ramunės (pieš. 12, 28) motyvai. Dažnai jie geometrinami (pieš. 22, 29, 35), stilizuojami (pieš. 27, 29, 30). Šiandien beveik yra išnykę gyvūniniai motyvai arba jie tiek stilizuoti ir deformuoti, kad juos galima priskirti prie geometrinių. Taip Betygalos seniūnijos Ilgižių km. kryžiaus stiebo dekoras gali būti traktuojamas kaip žalčio motyvo interpretacija (pieš. 40)

16, 17, 18 pav. 21, 24 pav.
20, 21, 22, 23 pav. 25, 26, 33 pav.
27, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 40 pav. 32, 34, 35, 39, 41 pav.

Piešinių sąrašas

1.Nemakščių kapinių kryžiaus viršutinės dalies dekoro elementas
2.Nemakščių kapinių kryžiaus skersinio fragmentas
3.Nemakščių kapinių stiebo viršutinės dalies dekoro elementas
4.Nemakščių kapinių kryžiaus stiebo dekoro elementas
5-6. Nemakščių kapinių kryžiaus viršutinės kryžmos spinduliai
7.Nemakščių kapinių kryžiaus apatinės kryžmos spindulys
8.Nemakščių kapinių kryžiaus simbolika ties viršutine kryžma
9.Nemakščių kapinių kryžiaus simbolika ties apatine kryžma
10, 12-13.Ugionių bažnyčios ( Betygalos sen.) šventoriaus kryžio spinduliai
11.Ugionių bažnyčios šventoriaus kryžiaus skersinio fragmentas
14.Ugionių bažnyčios šventoriaus kryžiaus stiebo fragmentas su dekoro elementu
15.Kryžiaus kelyje Kaulakiai - Šiluva stiebo dekoro elementas
16.Kryžiaus Nemakščių senosios bažnyčios šventoriuje kryžiaus spindulys
17.Kryžiaus kelyje Kaulakiai - Šiluva skersinio fragmentas
18.Nemakščių senosios bažnyčios šventoriaus kryžiaus koplytėlės karnyzas
19.Žaiginio ( Šiluvos sen.) bažnyčios šventoriaus kryžiaus stiebo dekoro elementas
20, 22 Kryžiaus Betygalos aikštėje kryžmos spinduliai
21.Koplytėlės Žalpių km. Šiluvos sen. fasado dekoras
23.Kryžiaus Betygalos aikštėje stiebo dekoro elementas
24.Kryžiaus Betygalos aikštėje koplytėlės pagrindo dekoro elementas
25-26 Šiluvos kapinių kryžiaus fragmentas su dekoro spinduliais
27-28.Betygalos kapinių kryžių kryžmų fragmentai
29-30.Šiluvos kapinių kryžiaus kryžmos spinduliai
31-32.Šiluvos kapinių kryžiaus stiebo dekoro elementas
33.Betygalos sen. Ilgižių k. kryžiaus kryžmos dekoras
34.Šiluvos kryžiaus kryžmos dekoras
35.Kryžiaus, Raseinių bažnyčios šventoriuje, kryžmos spinduliai
36.Paliepių sen. Sujainių km. kryžiaus stiebo ikonografinis elementas
37.Betygalos sen. Gevidų kaimo ( Jono Andzelio sodyba) kryžiaus kryžmos dekoras
38.Betygalos sen. kryžiaus kryžmos spindulys
39.Viduklės sen. Šienlaukio km. kryžiaus kryžmos dekoro elementas
40.Betygalos sen. Ilgižių km. kryžiaus stiebo dekoras
41.Koplytėlė medyje Betygalos seniūnija, Ugionių km.

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine