Kryžiai

 

 

ANYKŠČIŲ RAJONO GELEŽINIAI KRYŽIAI

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

Kavarsko bažnyčios kryžius. 
Fot. 1967 m.
Aknysta. Fot. 1972 m.
Kavarsko bažnyčios kryžius. 
Fot. 1967 m.
Kavarsko šventoriaus kryžius.
Fot. 1967 m.
Kavarsko kapinės. 
Fot. 1967 m.
Piktgalių kaimas. 
Fot. 1967 m. 
Stručiūnų kaimo kapinės. 
Fot. 1967 m.
 
Kavarsko kapinės. 
Fot. 1967 m.
Kavarsko kapinių kryžius. 
Fot. 1961 m.
Svėdasų kapinės. 
Fot. 1971 m.

Svėdasų kapinės. 
Fot. 1973 m.
Svėdasų kapinių vartų kryžius. 
Fot. 1973 m.
Svėdasų kapinės. 
Fot. 1971 m.
Svėdasų kapinės. 
Fot. 1971 m.
Kryžius. Padarytas 1920-1930 m.

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine