Kryžiai

 

 

MOLĖTŲ RAJONO MEDINIAI KRYŽIAI

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

Balninkai. Fotografuota 1967 m.

 

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine