Kryžiai

 

 

KUPIŠKIO RAJONO KRYŽIAI. III dalis

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

Palevėnai. Fotografuota 1972 m. Kupiškio apyl.
Adominė Druskių kaimas. 
Fotografuota 1972 m.
Šimonių apyl. 
Fotografuota 1972 m.
Druskių kaimas. 
Fotografuota 1972 m.
Laukminiškių kapinės.  Druskių kaimas. 
Fotografuota 1972 m.
Miškininkų kaimo kapinės. 
Fotografuota 1977 m.
Nakonių kaimo koplytstulpis. 
Fotografuota 1961 m.

I dalis   II dalis
 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine