Kryžiai

 

 

KUNČIŪNŲ KAIMO KRYŽIAI

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

Kunčiūnų kapinės

 

Kunčiūnų kaimas

 

Kunčiūnų kaimo 
kryžiaus fragmentas

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine