Kryžiai

 

 

ŽEMAITIJA. KRETINGOS RAJONO KRYŽIAI, 
KOPLYTSTULPIAI, STOGASTULPIAI, GELEŽINIAI KRYŽIŲ GALAI

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

Daubėnų kaimo 
koplytstulpis. Fot. 1969 m.

Kretingos kapinių stogastulpis. 
Fot. 1964 m.

Kartenos kapinių koplytėlės 
metalinis kryžius

Kretingos kapinių akmeninis kryžius.
 Fot. 1964 m.

Kretingos miestas.
 Fot. 1963 m.
Kretingos kapinių kryžius. 
Fot. 1964 m.
Kretingos bažnyčios šventorius.
 Fot. 1974 m.
Grūšlaukės šventorius.
Fot. 1964 m.

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine