Kryžiai

 

 

KĖDAINIŲ RAJONO 
MEDINIAI KRYŽIAI IR JŲ FRAGMENTAI
(Pakruostės, Surviliškio, Truskavos, Užupės apylinkės)

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

Pakruostės k., Kėdainių r.  Liaudies skulptorius Vincas Svirskis. 
Fot. 1964 m.
Pakruostės k., Kėdainių r.  Liaudies skulptorius Vincas Svirskis. 
Fot. 1964 m.
Pakruostės k., Kėdainių r.  Liaudies skulptorius Vincas Svirskis. 
Fot. 1964 m.
Pakruostės k., Kėdainių r.  Liaudies skulptorius Vincas Svirskis. 
Fot. 1964 m.
Surviliškio kapinės, Kėdainių r.
 Fot. 1961 m.
Surviliškio kapinės, Kėdainių r. 
Fot. 1961 m.
Surviliškio kapinės, Kėdainių r. 
Fot. 1961 m.
Surviliškio kapinės, Kėdainių r. 
Fot. 1964 m.
Užupės k., Kėdainių r.
 Fot. 1970 m.
Truskavos apylinkės, Kėdainių r.
 Fot. 1961 m.

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine