Liaudies meistrai

 

 

KĖDAINIŲ RAJONAS.
VINCO SVIRSKIO KOPLYTSTULPIO
(DVARIŠKIŲ KAIMAS) FRAGMENTAI

Mečislovo Sakalausko nuotraukos. Fotografuota 1964 m.

 

„Jėzaus Krikštas“
„Pieta“ Kairėje – „Jėzaus Krikštas“, dešinėje – „Pieta“
„Kristus, nešantis Kryžių“ „Pieta“

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine