Kryžiai

 

 

GYVOJI TRADICIJA

KRYŽIŲ, STOGASTULPIŲ, KOPLYTSTULPIŲ NUOTRAUKOS LEIDINYJE „KĖDAINIŲ KRAŠTAS“. KRAŠTOTVARKA, 1998

FOTOGRAFAI: JONAS DANAUSKAS, STASYS MICKEVIČIUS, ROBERTAS PAULIKAS, 
JONAS RAILA, JUOZAS RIMKEVIČIUS

Medžiagą leidiniui pateikė Kėdainių rajono savivaldybė

l


Knygos „Kėdainių kraštas“ („Kraštotvarka“, 1998) viršelis

Koplytstulpis Paberžės kapinėse
Koplytstulpis, žymintis Surviliškio miesto ribą
Kryžių kalnelis Josvainių seniūnijoje 
Lenkijos maršalo J. Pilsudskio senelės 
T. Pilsudskajos kapas Krakių seniūnijoje
V. Svirskio kryžius Surviliškio kapinėse
Paminklas knygnešiams Krakėse (aut. V. Ulevičius)
Paberžės kapinės
1863 m. sukilimo muziejus Paberžėje
Tremtinių kryžius (dail. V. Ulevičius) Kėdainių kapinėse (Kauno g.)
Sausio 13-osios aukų A. Kanapinsko ir V. Koncevičiaus kapai

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine