Kryžiai

  

 

VIRTUALI PARODA

KRYŽIAI IR KOPLYTĖLĖS 
PAULIAUS AUGIAUS KŪRYBOJE. I dalis

Iliustracijos iš Pauliaus Augiaus monografijos „Paulius Augius". Chicago, 1966.  Leidinį spaudai parengė Algirdas Kurauskas ir Vytautas Saulius. 

 

*** ***
*** Malda. 1937 m.

 II dalis   III dalis   IV dalis   V dalis

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine