Koplytėlės 

 

 

TELŠIŲ RAJONO KOPLYTĖLĖS

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

Koplytėlė prie lauko keliuko tarp
 Sukančių ir Tryškių.
 Fotografuota 1969 m.
Lieplaukės koplytėlė.
Fotografuota 1963 m.
Eigirdžių kaimo koplytėlė.
Fotografuota 1963 m.
 
Stulpinų kaimo koplytėlė.
Fotografuota 1963 m.
Purvaičių kaimo koplytėlė.
Fotografuota 1963 m.
Koplytėlė Telšiuose.
Fotografuota 1963 m.
Lieplaukės koplytėlė.
Fotografuota 1963 m.
Pavandenės šventoriaus koplytėlė.
Fotografuota 1963 m.
Biržuvėnų koplytėlė.
Fotografuota 1963 m. 
Kinčiulių kaimo koplytėlė.
Fotografuota 1963 m.

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine