Koplytėlės 

 

 

SKUODO RAJONO KOPLYTĖLĖS. II dalis 

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

Derkinčių kaimo koplytėlė. 
Fotografuota 1962 m.
Vindeikių kaimo koplytėlė. 
Fotografuota 1962 m.
Lenkimų kaimo senkapių koplytėlė. 
Fotografuota 1962 m.
Lenkimų kaimo koplytėlė. 
Fotografuota 1962 m.
Lenkimų kapinės.
Fot. 1970 m.
Lenkimų bažnyčios šventorius.
Fot. 1970 m.
Šačių kapinės.
Fot. 1962 m.
Šačių kapinės.
Fot. 1962 m.
Vindeikių kaimo koplytėlė. 
Fotografuota 1962 m.
Paparčių kaimas. 
Fot. 1963 m.

 I dalis

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine