Koplytėlės 

 

 

ŠIRVINTŲ RAJONO STOGASTULPIAI IR 
KOPLYTSTULPIAI. I dalis

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

Kiaukliai. Fotografuota 1967 m.

Leveniškių kaimas. Fotografuota 1967 m.

Čiobiškio kapinės. Fotografuota 1967 m.

Rubikonių kaimas. Fotografuota 1967 m.


II dalis
 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine