Koplytėlės ir koplytstulpiai

 

 

ŠILUTĖS RAJONO KOPLYTĖLĖS IR KOPLYTSTULPIAI. III dalis

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

Stripeikių kaimo koplytstulpis. 
Fot. 1965 m.
Vainuto kapinių koplytstulpis
Vainuto kapinių koplytstulpis. 
Fot. 1966 m.
Vainuto apylinkių koplytstulpis.
 Fot. 1966 m.
Vainuto kapinių koplytstulpis. 
Fot. 1988 m.
Vainuto kaimo koplytstulpis. 
Fot. 1966 m.
Vainuto kapinių koplytstulpis. 
Fot. 1991 m.
Katyčių kapinių koplytstulpis. 
Fot. 1966 m.
Bliudsukių kaimo koplytėlė. 
Fot. 1966 m.
I dalis   II dalis   IV dalis   V dalis  VI dalis

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine