Koplytėlės

 

 

PURPLIŲ KOPLYTĖLĖ

(Laižuvos seniūnija, Mažeikių rajonas)

Purplių koplytėlė Jėzaus krikštas
Šv. Juozapas Šv. Ona Švč. Marija Maloningoji

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine