Koplytėlės 

 

 

PLUNGĖS RAJONO KOPLYTĖLĖS
 IR KOPLYTSTULPIAI. IV dalis

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

Žemaičių Kalvarijos šventorius.
Fot. 1965 m.
Jovaišiškių kaimas
Žemaičių Kalvarijos apyl.
Fotografuota 1965 m.
Pučkorių kaimo senkapiai
Žemaičių Kalvarija.
Fotografuota 1965 m.
Žemaičių Kalvarija.
 Fotografuota 1989 m.
Žemaičių Kalvarija.
Fotografuota 1965 m.
Žemaičių Kalvarijos bazilikos šventorius
Žemaičių Kalvarija 9 koplyčia. Žemaičių Kalvarija.
Fot. 1968 m.
Žemaičių Kalvarija Žemaičių Kalvarija
Mikytų kaimo koplytėlė. 
Fotografuota 1962 m.


 I dalis    II dalis   III dalis   V dalis 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine