Koplytėlės 

 

 

PLUNGĖS RAJONO KOPLYTĖLĖS
 IR KOPLYTSTULPIAI. V dalis

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

Virkšų kaimas. Fotografuota 1964 m. Žvirblių kaimas
 
Kadaičių kaimas
Alsėdžių bažnyčios šventorius
 
Alsėdžių bažnyčios šventorius.
Fotografuota 1989 m.
Jovaišiškės kaimas
 
Kadaičių kaimas.
Fotografuota 1963 m.
Kadaičių kaimas.
Fotografuota 1963 m.
Alsėdžių bažnyčios šventorius.
Fotografuota 1989 m.
Alsėdžiai.
Fotografuota 1989 m.
Mikytų kaimo kapinės. 
Fotografuota 1962 m.
Mikytų kaimo koplytstulpis.
Fotografuota 1962 m.
Mikitų kaimo koplytstulpis. 
Fotografuota 1962 m.

 
I dalis 
   II dalis   
III dalis   IV dalis 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine