Koplytėlės 

 

 

PLUNGĖS RAJONO KOPLYTĖLĖS
 IR KOPLYTSTULPIAI. III dalis

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

Žemaičių Kalvarijos apyl., Gegrėnai.
Fotografuota 1989 m.
Žemaičių Kalvarija
Žemaičių Kalvarija Žemaičių Kalvarija. Prie kelio į Sedą
Žemaičių Kalvarija.
 Fotografuota 1969 m.
Žlibinų šventorius. 
Fotografuota 1963 m.
Degučių kaimo kapinės


I dalis 
   II dalis   
IV dalis   V dalis 
 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine