Koplytėlės 

 

 

PLUNGĖS RAJONO KOPLYTĖLĖS
 IR KOPLYTSTULPIAI. II dalis

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

Platelių šventoriaus varpinė Beržoro kapinės
Platelių apylinkės senkapiai Plungės kapinės
Sašaičių kaimas. 
Fotografuota 1965 m.
Plungės bažnyčios šventorius.
Fotografuota 1989 m.


I dalis
   III dalis    IV dalis   V dalis 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine