Koplytėlės 

 

 

PANEVEŽIO RAJONO KOPLYTĖLĖS

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

Pašilio kaimo koplystulpis. 
Fotografuota 1978 m.

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine