Stogastulpiai

 

PALANGOS MIESTO KAPINIŲ STOGASTULPIAI, SKULPTŪROS
(ANTKAPINIAI PAMINKLAI) 

Danutės Mukienės nuotraukos. 2002 m. 

Meistrų, sukūrusių koplytėles ir koplytstulpius, pavardės tikslinamos.
Būsime dėkingi visiems, kurie suteiks informaciją šia tema
 

Stogastulpis Jono Gasiūno amžinojo poilsio vietoje Stogastulpis su Marijos Skausmingosios skulptūrėle naujojoje kapinių dalyje
Julijonos Žulkutės antkapinis paminklas. Dailininkas Albertas Žulkus (?) Knygnešės Kristinos Šilauskaitės antkapinis paminklas 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine