Koplytėlės

 

PALANGOS BAŽNYČIOS ŠVENTORIAUS KOPLYTĖLĖ IR JOS SKULPTŪRĖLĖS

Danutės Mukienės nuotraukos. 2002 m. 

Šv. Rokas.  Rūpintojėlis
Marija Skausmingoji Šv. Mykolas Arkangelas

Meistro, sukūrusio koplytėlę ir jos skulptūras, pavardė tikslinama.
Būsime dėkingi visiems, kurie suteiks informaciją šia tema
 

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine