Koplytėlės

 

GYVOJI TRADICIJA

PALANGOS MIESTO KAPINIŲ KOPLYTĖLĖS IR KOPLYTSTULPIAI
(ANTKAPINIAI PAMINKLAI) 

Danutės Mukienės nuotraukos. 2002 m. 

Meistrų, sukūrusių koplytėles ir koplytstulpius, pavardės tikslinamos.
Būsime dėkingi visiems, kurie suteiks informaciją šia tema
 

Gintalų šeimos kapo antkapinis paminklas – akmeninis koplytstulpis su Rūpintojėlio skulptūra

Medinis koplytstulpis su Švč. Marijos Maloningosios skulptūrėle  Akmeninė koplytėlė
Koplytstulpis su Rūpintojėlio skulptūrėle Alseikų šeimos amžinojo poilsio vietoje Koplytstulpis su Rūpintojėlio skulptūrėle Leandro Almino amžinojo poilsio vietoje
Koplytstulpis su šv. Jono Nepomuko skulptūrėle Jono Juciaus amžinojo 
poilsio vietoje
Koplytstulpis su Rūpintojėlio skulptūra  Tadarų šeimos amžinojo poilsio vietoje

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine