Koplytėlės 

 

 

PAKRUOJO RAJONO KOPLYTSTULPIAI IR KOPLYTĖLĖS

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

Diržių km. Fotografuota 1965 m.

Rozalimo kapinės. Fotografuota 1965 m.

Diržių km. Fotografuota 1965 m.

 

Pakruojis. Fotografuota 1966 m.

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine