Koplytstulpiai, stogastulpiai

 

AUKŠTAITIJA. PABERŽĖS (KĖDAINIŲ RAJONAS) 
KAPINIŲ STOGASTULPIAI IR KOPLYTSTULPIAI, I DALIS

Kūrinių autorių pavardės tikslinamos. 
Būsime dėkingi kiekvienam už informaciją šia tema

Danutės Mukienės nuotraukos. 2002 m. 

Koplytstulpis Paberžės bažnyčios 
šventoriuje su Rūpintojėlio skulptūra
Rūpintojėlis. Paberžės bažnyčios 
koplytstulpio fragmentas
Stogastulpis Paberžės bažnyčios 
šventoriuje su Dievo Apvaizdos skulptūrėle
Dievo Apvaizda (Paberžės 
bažnyčios šventoriaus stogastulpio fragmentas) 
PIETA iš Paberžės bažnyčios šventoriaus stogastulpio, skirto Antanui Mackevičiui Paberžės bažnyčios šventoriaus 
stogastulpis, skirtas Antanui Mackevičiui

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine