Koplytstulpiai

 

 

JONIŠKIO RAJONO KOPLYTSTULPIAI 
IR JŲ FRAGMENTAI

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

Skaistgirio kapinės. Koplytėlėje – „Nukryžiuotojo“ skulptūrėlė
Juodeikių kaimas. Koplytėlėje – „Pietos“ skulptūrėlė
Joniškio kapinės. Fot. 1964 m. Rimšonių kaimas. Fot. 1965 m.
Kučiūnų šventorius. Fot. 1968 m.
 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine