Koplytėlės, stogastulpiai, koplytstulpiai 

 

 

ANYKŠČIŲ RAJONO KOPLYTĖLĖS, 
STOGASTULPIAI IR KOPLYTSTULPIAI

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

Aknystos kaimo stogastulpis.
Fot. 1972 m.
 
Kavarsko bažnyčios šventoriaus koplyčia. Fot. 1967 m.
Anykščių r. (?). Fot. 1961 m.

 

Svėdasų kapinių mūro koplytstulpis.
 Fot. 1973 m.
Kavarsko šventoriaus stogastulpis.
 Fot. 1967 m.

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine