Koplytėlės

 

 

ŽEMAITIJA. KRETINGOS RAJONO KOPLYTĖLĖS. III dalis 

Mečislovo Sakalausko nuotraukos 

 

Jurgio Pabrėžos koplyčia
 Kretingos senosiose kapinėse.
 Fot. 1963 m.

Senosios Impilties kaimas. 
Fot. 1962 m.

Gargždelės kapinės.
Fot. 1962 m.
Gargždelės kapinės.
Fot. 1962 m.

I dalis   II dalis

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine