Koplytėlės

 

 

ŽEMAITIJA. KRETINGOS RAJONO KOPLYTĖLĖS. I dalis 

Mečislovo Sakalausko nuotraukos 

 

Dvaralio kaimas. Fotografuota 1962 m. Ta pati iš kitos pusės. 
Fotografuota 1962 m.

Tūbausių kaimo koplytėlė ir koplytstulpis

Erlėnų kaimo koplytėlė. 
Fotografuota 1962 m.
Kartenos bažnyčios šventorius  Kartenos kapinės
Salantų kapinės Nasrėnų kaimas. Fot. 1969 m.
Kretingos kapinės  Nasrėnų senkapiai.
 Fot. 1969 m.
Nasrėnų kaimas Gargždelės kapinės 


II dalis
   III dalis

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine