Koplytėlės 

 

 

ŽEMAITIJA. KELMĖS RAJONO
KOPLYTSTULPIAI IR STOGASTULPIAI

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

Pašilės šventoriaus koplytstulpis
 
Pašiaušės kaimo stogastulpis. 
Fot. 1963 m.
 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine